МОНТАЖЪТ

МОНТАЖЪТ


Според Андре Базен монтажът е в основата на раждането на киното като изкуство, защото едва чрез монтажа то придобива самостоятелен език. Тази мисъл е многократно потвърждавана, и то не по най-лицеприятния начин: монтажът може да превърне един филм в манипулативен плакат, а дори и в опасно оръжие за пропаганда. Но монтажът също не позволява да редуцираме киното нито до литература, нито до фотография и така го издига до тотално изкуство. За различните употреби на монтажа говорихме с Веселка Кирякова и Тома Вашаров - всеки от тях колкото монтажист, толкова и зависим от монтажа, в качеството им съответно на продуцент и режисьор.

Материалът е изготвен
с финансовата подкрепа
на Национален фонд „Култура”.